Bøtøskoven

BØTØSKOVEN Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af Bøtø Plantage – nu kaldet Bøtøskoven – på Falster. Fonden har siden da sammen med Guldborgsund Kommune arbejdet på at forbedre naturforholdene i skoven. Mange af de tætte og mørke nåletræ områder er blevet fjernet, så skoven nu er mere lys og åben. Det Read more about Bøtøskoven[…]

Rekreationhjemmet “Thalia”

Omkring 1940 var Marielyst omdannet til et sommerhusområde med 5-600 sommerhuse, der fortrinsvis var placeret mellem stranden og Bøtøvej / Storkevej. Sideløbende med det private sommerhusbyggeri havde en række idealistiske privatpersoner og organisationer taget initiativ til forskellige former for kollektiv feriebebyggelse. Således tog Henrik Malberg i 1937 initiativet til etablering af Dansk Skuespillerforbunds Rekreationshjem, hvortil Read more about Rekreationhjemmet “Thalia”[…]

Hollænderne i Bøtø By

I middelalderen henlå Bøtøområdet som et udstrakt og ubebygget græsningsområde. Efter traditionen blev området koloniseret af hollændere på Christian 2.´s tid, og i 1552 fik 11 hollændere livbrev på Bøtø. I 1674 blev tre af landsbyens gårde nedlagt til fordel for en mejerigård, og i 1681 blev de sidste fem fæstere frataget deres gårde fordi Read more about Hollænderne i Bøtø By[…]

Bøtø Nor

Bøtø Nor var oprindelig en lavvandet bugt afskåret fra Østersøen ved 3 lave øer, Langø, Bøtø og Bøtø Fang. Omkring midten af 1800-tallet havde materialevandring sydpå langs kysten lukket gennemløbene mellem øerne, og der opstod en tange med klitter og maritimt forland. Herved opstod Bøtø Nor som et ca. 15 km langt og ca. 1 Read more about Bøtø Nor[…]