Sydfalster omgivet af hav

Mod øst og syd af Østersøen og mod vest af Guldborgsund, der adskiller Falster og Lolland. Havet har tidligere haft stor betydning for lokalt fiskeri, men selv om Gedser har en fiskerihavn, er der ikke meget liv tilbage i det erhverv.

Til gengæld har Gedser international færgefart med ScandLines.
Gedser blev skabt omkring færgefart for over 100 år siden. DSB startede sejladsen til Warnemünde, i 1951 åbnede statsrederiet en rute til Grossenbrode, som blev lukket i 1963, da Fugleflugtslinien fra Rødby til Puttgarden blev indviet.

I stedet startede nordmanden Ragnar Molzau ruten Gedser – Travemünde, der siden Tysklands genforening har sejlet til Rostock, og som nu er overtaget af ScandLines. Forbindelsen fra Falster til Tyskland er dog ikke af nyere dato. Den har med sikkerhed været en realitet siden 1200-1300 tallet, hvad fundet af Gedesbyskibet viser. Da sejlede man blot fra Gedesby. Fra Gedser kan man mod syd-vest se Rødsand. Nogle langstrakte sandbanker, der ved normal vandstand er tørlagte og store dele af året en yndet tumleplads for sæler. Der er oprettet et sælreservat på Rødsand, hvor al færdsel er forbudt i perioden 1. marts til 31. september. Rødsand er ofte til stor gene for lystsejlere, der ikke kender området. Flere gange hver sommer må redningsbåden fra Gedser i aktion og hjælpe grundstødte sejlere flot.

Lige nord for Gedser by har lystsejlerne deres eget lille paradis i den moderne lystbådehavn.
Lystsejlerne ligger side om side med Ferie Park Gedser. Der er plads til ca. 200 både i havnen, men om sommeren er presset ofte så stort, at fiskerihavnen må tages i brug som nødhavn.

Falsters østkyst er i dag et ferieparadis, som blev taget i brug 28. juli 1906. Den nuværende Pensionisthøjskole ved Marielyst torv åbnede som badehotel, året efter blev de første sommerhuse bygget, og siden er det gået slag i slag. Mod syd kom der gang i sommerhus-byggeriet i 1960. Hele østkysten er “pakket ind” bag høje diger, der beskytter baglandet mod Østersøens til tider oprørte vande.

De første diger blev bygget i 1500-tallet af hollændere, der indvandrede til Bøtø. I 1860 kom der for alvor gang i digebyggeriet, men i 1872 blev digerne gennembrudt af stormfloden. I 1875 var digerne genopbygget – højere og mere solide end tidligere. Det er Falsters Digelag, der har det daglige ansvar for digerne.