Sandstrand og fritidsområde

Langs kysten findes en bred sandstrand med klitter og dige, som fortsætter næsten til Gedser Odde. Denne del af Falsters Østkyst udgør nogle af Danmarks bedste badestrande.

Stranden er meget børnevenlig, og der er ikke langt til ishuse, toiletter m.m. Mellem diget og stranden er et bredt overdrev – fordiget – som går over i klitterne. På overdrevet gror der interessante planter så som gul evighedsblomst og sankthansurt. På stranden finder man den salttålende sodaurt, strandsennep, strandarve og sandhjælme.

Dyreliv og fritidsområde

Overdrevet er en vigtig ynglelokalitet for den smukke karmindompap.

Forår og efterår kan man se ederfugletrækket langs kysten.

På overdrevet er der et meget rigt insektliv. Her kan man finde mængder af græshopper og sommerfugle tillige med en række andre interessante insektarter. Der ses endda en del tilflyvende sommerfugle fra Mellem- og Sydeuropa. Årsagen til den store rigdom af insekter er overdrevets sydøstlige placering og de mange nektarpro­ducerende blomster.

Bagved diget ligger et veludbygget turist- og fritidsområde med ca. 5.000 sommerhuse. Der er mange parkerings­mulig­heder, men skiltningen skal respekteres, og tilkør­selsvejene til katastrofevejen bag diget må ikke bruges til parkering.

Windsurfing kan dyrkes ved pålandsvind under passende hensyntagen til de badende. For de ikke så øvede er der en windsur­ferskole. Lystfiskeri efter havørred langs kysten sydpå.

Der er handicap­venlig adgang til stranden ved Bøtø By, ligesom ved Marielyst og Silde­strup. På digevejen, som er af god kvalitet, er opsat bænke.