5. januar 2018

Generalforsamling

Generalforsamling 28 februar 2018
Referat

Sydfalster Turist & Erhvervsforening ”STEF”

 

Til stede fra bestyrelse: Henrik, Janne, Annette
8 medlemmer udover bestyrelsen mødte op i snestormen

1. Dirigent hans Aage valgt
Generalforsamling er lovligt indvarslet

2. Bestyrelsens beretning
Postnr. ansøgningen blev nævnt og kom til afstemning, der var tilslutning til at arbejde videre med sagen og at få sit eget postnr. Der bor 1500 i marielyst området, 1234 da Sydfalster kommune lukkede ned iflg. Dirigenten
Beretningen er godkendt

3. Regnskabet er godkendt.

4. Annette fortæller om kommende planer/aktiviteter, Henrik orienterede om udvalg/grupper som STEF er med i, også fremadrettet.

5. Ingen indkomne forslag

6. Steen og Annette genopstiller og ønsker genvalg bestyrelsen stiller forslag om at Gert Gullev og Hanne Zimmermann fra Gedser Røgeri stiller op, alle blev valg.

7. Kontingent forslag fra bestyrelsen om at stige med kr. 100,- for Erhvervskontingent og for private kr. 25/ årligt og stigningen blev godkendt

8. Lov Revision er godkendt som revisor.

9. evt.

Referant:
Henrik Gottfredsen
Næstformand
23 96 20 40
På bestyrelses vegne
Sydfalster Turist & Erhvervsforening (STEF)