Den gode historie


Fortæl den gode historie!

Sådan lyder det fra turismens topfolk. Det er måden at få flere turister på.

I Marielyst har vi den rigtige gode historie, som vi skal være fælles om at dele og stå sammen om.

Det hele begyndte med en katastrofe. Stormfloden13. november 1872, som kostede 24 menneskeliv lokalt.

Fysisk efterlod den et tykt lag hvidt sand, og der blev bygget nye diger for at forhindre en tilsvarende katastrofe.

Det gik ikke godt for bønderne mange år efter. Genopbygningen af de ødelagte gårde kostede dyrt. Konkurser fulgte, og det gik blandt andet ud over gården Marielyst, som gårdejer Hans Jørgensen havde opkaldt efter sin kone Marie. Hun var fremsynet og allerede i 1897 plantede hun gården til med henblik på at lave et sommerpensionat. Det nåede hun ikke, og hun oplevede ikke engang at se sine drømme blive virkeliggjort af andre.

Marielyst gik på tvangsauktion og blev i 1906 opkøbt af et konsortium med den fremsynede overretssagfører Frederik Graae i spidsen. Han indrettede Marielyst Østersøbad. Hans tanke var at lave et sydligt modstykke til Skagen. Blandt andet ville han gerne lave en kunstnerkoloni for scenens kunstnere.

Han byggede også de første sommerhuse, og så tog det fat. Først kom det københavnske borgerskab som badegæster, så fulgte de lokale. I 1940 var der omkring 600 sommerhuse. Dansk FolkeFerie kom til med sin ferieby i 1942, og efterhånden også campingpladserne.

Ud af katastrofen kom der, på grund af nogle fremsynede folk, noget godt. Marielyst som et stort turistområde, der i dag tæller mere end 6500 sommerhuse.

Andre fremsynede personer som lokalpolitikere, erhvervsfolk, turistfolk, grundejerforeningerne og andre hele tiden haft fokus på udviklingen af Marielyst set i lyset af turismens betydning for hele området. Senest med etableringen af det store flotte Marielyst Torv og Strandstrøget.

Marielyst er i top som turistdestination. Men intet kommer af sig selv, har historien vist. Det gør det heller ikke i dag. Står vi ikke sammen og gør området endnu mere attraktivt, udøver den bedste service, tilbyder det bedste af det bedste, finder turisterne andre steder hen.

Meld dig derfor ind i Sydfalster Turist – & Erhvervsforening for kr. 325,/årligt og vær med til at dele den gode historie.