Strandkirken ved Marielyst

Lidt om historien og kirkens virke i dag
Allerede i 1944 vedtog en kreds af beboerne i Væggerløse sogn og sommerhusbeboere i Marielyst at arbejde for at bygge en kirke ved Marielyst,hvor der kunne holdes gudstjenester for de mange, der hvert år gæster Marielyst, samt for faste sommerhus- og helårsbeboere.

Krigen og besættelsen forsinkede naturligvis arbejdet, men den 19. december 1957 var man så vidt, at grundstenen til Marielyst Strandkirke kunne lægges. Meget arbejde og stor offerviljefra mange sider, ikke mindst fra komiteen for opførelse af kirken var gået forud, således at det nu var økonomisk basis for at starte bygning af kirken.

Kirken blev tegnet af arkitekt Albert Petersen, Nykøbing F. og opført af murermester Ottar Nielsen, tømrermester Skytte Koch, glarmester Wallin, blikkenslager A. Andersen & søn øg malermester Arndt Jensen.

Strandkirken er en selvejende institution i den danske Folkekirke. Den lever og gror som ved opførelsen – af bidrag fra menigheden, megen velvilje fra stiftets præster, der gerne bruger en fri søndag for at holde prædiken der. Ligeledes påtager medlemmer af komiteen og andre venner af Strandkirken sig arbejde som kordegne og andre gøremål, som er nødvendige for at alt kan fungere – som en levende kirke.

Alle er velkomne til gudstjenester og andre arrangementer i Strandkirken ved Marielyst, se venligst under fanebladet Gudstjenester, hvornår disse afholdes.